Meta

Afkorting voor ‘metagame’, een term die wordt gebruikt om de dominante strategieën en karakters op een bepaald moment te duiden.