Strat

Verbastering van strategie. In vroeger tijden tevens kort voor Stratholm, een dungeon in World of Warcraft.