Weinig azen in het kaartspel

Een kaartspel met minder azen dan verwacht nog over