Short Head [shd]

Een afstand waarmee een paard verslagen kan worden door een ander paard; wordt genoteerd met shd.