Variantie

Met de variantie wordt bedoeld hoeveel de winsten verschillen. Een grote variantie betekent meestal dat de maximumwinst heel groot is en die hoofdprijs indirect wordt betaald door de overige prijzen wat lager te houden.